• KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO

  Tạo ra sự đột phá, thực hành tốt, tạo giá trị để Ladofoods xứng tầm là thương hiệu của nhà sản xuất chế biến thực phẩm trong nước và xuất khẩu đáng tin cậy, có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

 • TIN TƯỞNG HỢP TÁC

  Luôn lấy sự hài lòng của khách hàng, người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi hoạt động. Hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên tinh thần tin tưởng, tôn trọng, bình đẳng vì sự thành công, thắng lợi chung cho cả hai bên.

 • DOANH NGHIỆP DẦN ĐẦU

  Thường xuyên vun đắp các giá trị công ty, giá trị thương hiệu, giá trị dành cho khách hàng, bảo đảm quyền lợi cổ đông, lợi ích của người tiêu dùng; luôn có ý thức bảo vệ môi trường, bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

  Định hướng xây dựng Ladofoods trở thành thương hiệu mạnh, có uy tín lớn cả trong và ngoài nước, luôn là thương hiệu đi đầu trong ngành chế biến thực phẩm Việt Nam.

Tầm nhìn - Chiến lược

TẦM NHÌN
Định hướng xây dựng Ladofoods trở thành thương hiệu mạnh, có uy tín lớn cả trong và ngoài nước, luôn là thương hiệu đi đầu trong ngành chế biến thực phẩm Việt Nam.

CHIẾN LƯỢC
Phát triển, giữ vững vị thế Vang Đàlạt® luôn là thương hiệu rượu vang tiên phong, dẫn đầu của Việt Nam.

Cung cấp các sản phẩm rượu vang chất lượng cao, thỏa mãn & đáp ứng nhu cầu, mong muốn, thị hiếu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước một cách tốt nhất; từng bước xây dựng nét văn hóa rượu vang trong cộng đồng xã hội, góp phần phong phú hóa nền văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Không ngừng sáng tạo, đột phá, thực hành tốt, tạo giá trị, xứng tầm là thương hiệu rượu vang chính thống, đầu tiên & số 1 của quốc gia.
 
Luôn lấy sự hài lòng của khách hàng, người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi hoạt động. Hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên tinh thần tin tưởng, tôn trọng, bình đẳng vì sự thành công, thắng lợi chung của cả hai bên.
 
Luôn quan tâm đến vấn đề sống còn, sự phát triển doanh nghiệp; thường xuyên vun đắp các giá trị công ty, giá trị thương hiệu, giá trị dành cho khách hàng, bảo đảm quyền lợi cổ đông, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, luôn có ý thức bảo vệ môi trường, bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Bảo vệ và phát triển uy tín thương hiệu, xây dựng và không ngừng vun đắp bản sắc văn hoá đặc trưng của doanh nghiệp, bản sắc thương hiệu Vang Dalat, kích thích lao động sáng tạo nhằm duy trì sự khác biệt có ý nghĩa, bảo đảm tính cạnh tranh cao, luôn thích ứng với môi trường kinh doanh, định hướng phát triển bền vững, lâu dài.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng vượt trội – Gía cả cạnh tranh –Tự hào vang Việt.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN THỰC PHẨM


Với phương châm: “Chất lượng – Uy tín – Phát triển” Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Lâm Đồng cam kết:

 

Cung cấp sản phẩm thực phẩm có chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuân thủ nghiêm túc các qui định pháp lý liên quan.

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín thương hiệu nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi, hợp tác nhằm phát huy năng lực của lực lượng lao động, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Hệ thống quản lý chất lượng được vận hành đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 - HACCP  - ISO 22000: 2005.
Chính sách chất lượng được xem xét, cải tiến kịp thời và được thông tin đến mọi thành viên trong công ty thấu hiểu, thực hiện.