• KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO

  Tạo ra sự đột phá, thực hành tốt, tạo giá trị để Ladofoods xứng tầm là thương hiệu của nhà sản xuất chế biến thực phẩm trong nước và xuất khẩu đáng tin cậy, có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

 • TIN TƯỞNG HỢP TÁC

  Luôn lấy sự hài lòng của khách hàng, người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi hoạt động. Hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên tinh thần tin tưởng, tôn trọng, bình đẳng vì sự thành công, thắng lợi chung của cả hai bên.

 • DOANH NGHIỆP DẦN ĐẦU

  Thường xuyên vun đắp các giá trị công ty, giá trị thương hiệu, giá trị dành cho khách hàng, bảo đảm quyền lợi cổ đông, lợi ích của người tiêu dùng; luôn có ý thức bảo vệ môi trường, bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

  Định hướng xây dựng Ladofoods trở thành thương hiệu mạnh, có uy tín lớn cả trong và ngoài nước, luôn là thương hiệu đi đầu trong ngành chế biến thực phẩm Việt Nam.

Tin tức - Sự kiện

VDL - CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

02:21 | 19/01/2015

Công ty Cổ phần Elmich thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã cổ phiếu: VDL) từ năm 2012 và đã hỗ trợ VDL phát triển vùng nguyên liệu, cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hỗ trợ phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty Cổ phần Elmich cam kết gắn bó lợi ích lâu dài, cùng đồng hành vì sự phát triển bền vững của VDL.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Elmich là cổ đông lớn, nắm giữ trên 51% cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng. Căn cứ theo chuẩn mực kế toán số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và khoản đầu tư vào Công ty con thì Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là công ty con của Công ty Cổ phần Elmich.

Tin tức khác