Hotline: 18006081
Email: info@ladofoods.vn
Ngôn ngữ:
wine-story-bg
Tin Tức
Mời thầu bốc xếp – vận chuyển khu vực Miền Nam
06/04/2016
Công ty Ladofoods xin trân trọng thông báo mời hợp tác thầu vận chuyển – bốc xếp hàng hóa như sau:
chi tiết
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
26/03/2016
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. LINK TẢI...
chi tiết
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
25/04/2015
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
chi tiết
Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
03/03/2015
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông qua quyết định bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.
chi tiết
Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty CP Thực Phẩm Lâm Đồng
27/01/2015
Ngày 27 tháng 01 năm 2015, công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã được Sở kế hoạch Đầu tư cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.  
chi tiết
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
26/01/2015
Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông qua nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
chi tiết
các bài viết đã xem