Tin tức, sự kiện

Thông báo nhà cung cấp về nhu cầu hộp da Simili
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Lâm Đồng kính gửi đến toàn thể quý nhà cung cấp. Hiện tại Công ty chúng tôi đang có nhu cầu hộp da Simili như sau:
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng kính gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay tại Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đang thanh lý 9 (chín) thùng gỗ...
Thông báo thay đổi trang web công bố thông tin
Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông báo thay đổi trang web công bố thông tin, kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2014 công ty chúng tôi sẽ thay đổi trang web cũ là www.dalatwine.vn sang trang web mới là www.ladofoods.vn.