21 12/2013

Lễ khai trương Showroom tại Hồ Chí Minh