02 Tháng 11

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Thành Trung

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: MBA Quản trị kinh doanh

Ông Đỗ Thành Trung có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, kinh doanh và là người sáng lập, điều hành tập đoàn Elmich Châu Âu và Elmich Việt nam – Tập đoàn sản xuất và kinh doanh đồ gia dụng cao cấp, chiếm thị phần lớn ở thị trường châu Âu hơn 20 năm qua.

 

Ông Nghiêm Văn Thắng

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học – Kỹ sư Hoá thực phẩm

 

Ông Nguyễn Văn Việt

Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1954

Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học – Kỹ sư cơ khí

 

Bà Doãn Thị Thu Hương

Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa

 

Ông Milan Novosad

Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh – Cộng hoà Séc

 

 

Ban Tổng giám đốc

Ông Đỗ Thành Trung

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Thông tin chi tiết vui lòng xem thông tin tại phần giới thiệu HĐQT

 

Bà Doãn Thị Thu Hương

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Thông tin chi tiết vui lòng xem thông tin tại phần giới thiệu HĐQT

 

Bà Phan Thị Cúc Hương

Giám đốc Tài chính

Sinh năm: 1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán