31 10/2018

Vườn nho Ladofoods – Ninh Thuận

Vườn nho Ladofoods đặt tại Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, lĩnh vực hoạt động là Nông sản ( trồng nho).