02 11/2018

Công ty TNHH MTV TMDV Ladofoods

Công ty TNHH MTV TMDV Ladofoods được thành lập vào tháng 8/2012, trụ sở chính tại số 42/20 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh