04 01/2022

Giá trị nội hàm

TẦM NHÌN:

– Xây dựng, phát triển Ladofoods trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong ngành rượu vang và các sản phẩm từ nông sản Việt Nam.

“Ladofoods – Nhà làm vang số 1 Việt Nam”

– Là công ty có trách nhiệm với môi trường với sự tôn trọng sâu sắc đối với thiên nhiên.

SỨ MỆNH:

Đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn cho sức khỏe đạt tiêu chuẩn của châu Âu.

5 TRỤ CỘT ĐỂ DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG:

  • Giá trị: mang lại giá trị cho cộng đồng, nhân viên và nhà đầu tư;
  • Sản phẩm: là cơ sở tồn tại của doanh nghiệp;
  • Con người: là tài sản doanh nghiệp;
  • Nền tảng hạ tầng: là nền móng doanh nghiệp;
  • Quy trình: là kim chỉ nam trong hoạt động.

 

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP:

Cởi mở – Tôn trọng – Tự giác – Kỷ luật – Tin tưởng.