06 04/2016

Mời thầu bốc xếp – vận chuyển khu vực Miền Nam

Công ty Ladofoods xin trân trọng thông báo mời hợp tác thầu vận chuyển – bốc xếp hàng hóa như sau: