03 03/2015

Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông qua quyết định bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.