20 09/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Cp Thực Phẩm Lâm Đồng kính gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay tại Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đang thanh lý 9 (chín) thùng gỗ đã qua sử dụng do không còn nhu cầu sử dụng.