24 11/2014

Thông báo nhà cung cấp về nhu cầu hộp da Simili

Công ty Cổ phần Thực Phẩm Lâm Đồng kính gửi đến toàn thể quý nhà cung cấp. Hiện tại Công ty chúng tôi đang có nhu cầu hộp da Simili như sau: