20 08/2014

Thông báo thay đổi trang web công bố thông tin

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông báo thay đổi trang web công bố thông tin, kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2014 công ty chúng tôi sẽ thay đổi trang web cũ là www.dalatwine.vn sang trang web mới là www.ladofoods.vn.