Tầm nhìn

 • Xây dựng, phát triển và giữ vững Ladofoods là thành thương hiệu số 1 Việt Nam trong ngành rượu vang nội và các sản phẩm từ nho. Mục tiêu hướng tới là các thị trường trong khu vực và quốc tế.

Chất lượng là giá trị cốt lõi

 • Tiêu chí an toàn sức khỏe người tiêu dùng và ´´vang theo chuẩn mực quốc tế´´ là tiêu chí hàng đầu của Ladofoods
 • Đổi mới, sáng tạo
 • Đổi mới, sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và là giá trị cốt lõi để tạo ra sức mạnh tiên phong, dẫn đầu của doanh nghiệp

Định hướng chiến lược

 • Phát triển, giữ vững vị thế luôn là thương hiệu rượu vang tiên phong, dẫn đầu của Việt Nam.
 • Không ngừng sáng tạo, đột phá, thực hành tốt, tạo giá trị, xứng tầm là thương hiệu rượu vang chính thống đầu tiên và là số 01 của quốc gia.
 • Bảo vệ và phát triển uy tín thương hiệu, xây dựng và không ngừng vun đắp bản sắc văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp, bản sắc thương hiệu Vang, kích thích lao động sáng tạo nhằm duy trì sự khác biệt có ý nghĩa, đảm bảo tính cạnh tranh cao, luôn thích ứng với môi trường kinh doanh, định hướng phát triển bền vững, lâu dài

Giá trị chiến lược

 • Cung cấp các sản phẩm rượu vang chất lượng cao, thỏa mãn & đáp ứng nhu cầu, mong muốn, thị hiếu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước một cách tốt nhất; từng bước xây dựng nét văn hóa rượu vang trong cộng đồng xã hội, góp phần phong phú hóa nền văn hóa ẩm thực Việt Nam.
 • Kế thừa và phát huy sáng tạo, bí quyết công nghệ, không ngừng nâng cáo chất lượng sản phẩm, có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.
 • Luôn lấy sự hài lòng của khách hàng, người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi hoạt động. Hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên tinh thần tin tưởng, tôn trọng, bình đẳng vì sự thành công, thắng lợi chung của cả hai bên.
 • Luôn quan tâm đến vấn đề sống còn, sự phát triển doanh nghiệp; thường xuyên vun đắp các giá trị công ty, giá trị thương hiệu, giá trị dành cho khách hàng, bảo đảm quyền lợi cổ đông, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, luôn có ý thức bảo vệ môi trường, bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội để xây dựng một môi trường cộng đồng tốt đẹp, văn minh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quốc gia.

Vui lòng cung cấp thông tin
Quý khách đã đủ 18 tuổi ?

Website chỉ giới thiệu sản phẩm rượu vang đối tượng trên 18 tuổi

Xin lỗi bạn chưa đủ 18+
Japan